Site Title

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yöneticinin iş performansını geliştirmesine, yolunu belirlemesine, hedeflerini ve değerlerini netleştirmesine yardımcı olan yönetici koçluğu, kişinin liderliğinin güçlenmesinde ve güçlü yönlerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar.

Şirketlerin başarısı nasıl yönetildikleri ile yakından ilişkilidir. Yöneticilerin başarısı ise ekiplerini ve işlerini geliştirmek kadar aynı zamanda kendilerini geliştirmekten geçer.

Yönetici Koçluğu, yöneticilerin öncelikle kendilerini daha iyi anlamalarına bu sayede de işlerini ve ekiplerini geliştirmelerine hizmet eder. Bu bir taraftan kurum kültürü ve iklimde değişim yaratırken, diğer taraftan sayısal sonuçları da etkiler. Yöneticiye yeni ve objektif bir bakış açısı kazandırır.

TAKIM KOÇLUĞU

Takımın gücü, farklı özellik ve deneyime sahip bireyleri bir araya getirip, sinerji yardımıyla sıra dışı sonuçlar yaratmasında yatar. Takım koçluğu, yüksek performanslı etkin takımların oluşumu ve sürekliliğine destek olan bir süreçtir. Takım koçluğunda bireyler yerine, takımın bütününe odaklanılır.

Takım Koçluğu çalışmaları süresi ve süreçleri, takımın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Takımların yüksek performansa ulaşmalarında çok önem taşıyan bu çalışmalar şirketin vizyon ve misyonuna inanan, çalıştığı yere bağlı, yaratıcı ve  verimli çalışanlar yaratır.

ORGANİZASYON VE İLİŞKİ SİSTEMLERİ KOÇLUĞU

Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu, her sistemin kendi aklı ve yaratıcılığı olduğu prensibinden hareket etmekte, sistemi oluşturan ilişkiyi bir varlık olarak kabul ederek odağını sistem içindeki tek tek kişilere değil sistemin bütününe yöneltmektedir. Yani koçluk kişilere değil, ilişki sisteminin bütününe yapılmaktadır.Diğer koçluk uygulamalarından farklı olarak, ilişkideki bireylere koçluk yapmak yerine, “Bilinçli ve Niyete Dayalı” ilişki geliştirme yaklaşımıyla, her ilişkide var olan, nefes alan “Üçüncü Varlık” adı verilen, “İlişki” ve "Organizasyon" üzerine odaklanılmaktadır. Her ilişkinin içinde gelişme ve değişme gücü vardır. Sisteme koçluk yapılarak ilişkilerin arzu edilen forma kavuşmasına destek olunur.

YAŞAM KOÇLUĞU

Bireysel gelişim ve yaşam koçluğu kişinin sahip olduğu değerlerin ortaya çıkmasına ve güçlü yönlerini fark ederek bulunduğu noktadan, ulaşmak  istediği noktaya varmasına, destek olan bir koçluk sürecidir.Yaşam koçluğu zaten kişide var olan değerlerin ortaya çıkmasına ve güçlü yönlerini fark ederek bulunduğu noktadan, ulaşmak  istediği noktaya varmasına, destek olan bir koçluk sürecidir. Dengeli, planlı ve arzu edilen şekilde bir yaşam için en büyük destekçiniz size bu yolda eşlik edip ayna tutacak olan  Koç'unuzdur. Bir Yaşam Koçu, insanlara güven ve değişimi arzuladıkları yaşam alanlarında olumlu bir şekilde ilerleme olanağı verir.

İLİŞKİ KOÇLUĞU

İki kişi bir araya geldiğinde ilişki başlar. Çoğu zaman kurulan ilişkilerin tatmin edici düzeyde olması ve devamlılık arz etmesi tercihtir. Partnerinizle kurduğunuz ilişki günlük hayatınızda kurduğunuz diğer ilişkilerden daha farklı boyutta olmaktadır. Yaşam amacımız içinde önemli yer tutan bu tür ilişkilerin payı,diğer ilişkilerimize oranla daha büyüktür. Bu ilişkilerin dengeli ve karşılıklı doyumu yüksek seviyede sağlıyor olması, yaşam kalitemizi ve mutluluğumuzu arttırır.  Ancak her zaman söylediğimiz gibi insanlar eşsizdir ve birbirinden farklıdır. Çoğu zaman farklı bakış açıları ya da algılar ,duygusal birlikteliklerde de önemli etkiler oluşturmaktadır. Aslında bu durumlar kaçınılmaz olsa da tarafların değişime ve gelişime sıcak bakması halinde,  kolaylıkla üstesinden gelinebilecek durumlardır. İlişki koçluğu, bu noktada size farklı bakış açıları edinmenizi sağlayacak ve sürdürmek istediğiniz dengeye sahip olmanıza destek olacaktır. Tarafların fikir, duygu, cinsel uyumsuzluk gibi nedenlerden dolayı karşı karşıya kaldığı ve baş edilmez olarak gördüğü zorluklar, aslında profesyonel bir ilişki koçu desteği ile tekrar eski dengesine kavuşabilir. 

KARİYER KOÇLUĞU

Kariyer koçluğu ile iş yaşamınızda varmak istediğiniz hedefe ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmayı öğrenir, profesyonel hayatınızda gerçek istek ve hedeflerinizi fark edebilirsiniz. Kariyer koçluğu size sevdiğiniz işi yapmayı ya da yaptığınız işi sevmeyi sağlayacak bakış açısı kazandırır.

Kariyer koçluğu, kişinin kariyeri üzerine kararlar aldığı dönemlerde  bir Koç tarafından desteklenmesidir.

​Mesleki gelişim ve değişim süreçlerinde, zorlu iş ortamlarında, işle ilgili planların uygulanmasında ya da  kararların gözden geçirilme süreçlerinde kişinin bir Koç ile çalışması yaşanılan bu  süreci daha rahat, dengeli ve arzu ettiği şekilde geçirmesine destek olacaktır.

Please reload